Wag Your Tail | Animal Action Verb Song | Super Simple Songs

Wag Your Tail | Animal Action Verb Song | Super Simple Songs

clap clap clap your hands clap your hands with me let them fast clap them clap your hands with me wag your tail like a dog wag wag wag your tail wag your tail with me wag it fast wag it slow wag your tail with me thump your chest like a gorilla thump thumpRead More Wag Your Tail | Animal Action Verb Song | Super Simple Songs

Little Snowflake | Kids Songs | Super Simple Songs

Little Snowflake | Kids Songs | Super Simple Songs

雪花 雪花 小小雪花 小雪花從天上掉下來 雪花 雪花 小小雪花 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來… 掉到我的帽子上 雪花 雪花 小小雪花 小雪花從天上掉下來 雪花 雪花 小小雪花 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來… 掉到我的鼻子上 雪花 雪花 小小雪花 小雪花從天上掉下來 雪花 雪花 小小雪花 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來 掉下來… 掉到我的手上 掉到我的帽子上 掉到我的鼻子上 掉到我的手上 雪花Read More Little Snowflake | Kids Songs | Super Simple Songs

Hello! | Super Simple Songs

Hello! | Super Simple Songs

Hallo, hallo, hallo Hoe gaan dit? Hallo, hallo, hallo Hoe gaan dit? ek is goed Ek is baie goed Ek is wonderlik ek is goed Ek is baie goed Ek is wonderlik Hallo, hallo, hallo Hoe gaan dit? Hallo, hallo, hallo Hoe gaan dit? Ek is moeg ek's honger Ek is nie so goed nieRead More Hello! | Super Simple Songs

Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids

Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids

Vishi këpucet e tua, këpucet e tua, këpucet e tua Vishi këpucet e tua, këpucet e tua, këpucet e tua Vishi këpucet e tua Eja dalim jashtë Nxito! Nxito! Nxito! Vishe xhaketën, xhaketën, xhaketën Vishe xhaketën, xhaketën, xhaketën Vishe xhaketën Eja dalim jashtë Nxito! Nxito! Nxito! Vëje shallin, shallin, shallin Vëje shallin, shallin, shallin VëjeRead More Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids

Make A Circle | Preschool Song | Super Simple Songs

Make A Circle | Preschool Song | Super Simple Songs

Erdhi koha për të bërë një rreth! Bëni një rreth, të madh, të madh. të madh. Të vogël, të vogël, të vogël. Të madh, të madh, të madh Bëni një rreth, të vogël, të vogël, të vogël. Përshëndetje, Përshëndetje, Përshëndetje. Bëni një rreth, përqark përqark përqark përqark përqark përqark Bëni një rreth, përqark përqark Përshëndetje,Read More Make A Circle | Preschool Song | Super Simple Songs

I Have A Pet | Animal Song | Super Simple Songs

I Have A Pet | Animal Song | Super Simple Songs

Kam nje mace Kam nje manar Ajo eshte mace Dhe ajo thor,"Mjau, mjau, mjau, mjau, mjau. " "Mjau mjau." Unë kam një mi Kam nje manar ai është një mi Dhe ai thot, "Svi, svi, svi,svi, svi." "Svi svi." Vau vau mjau mjau Svi svi. Unë kam një manar Ai është një zog Dhe aiRead More I Have A Pet | Animal Song | Super Simple Songs